Vi hjelper selskaper å lage gode digitale tjenester


Ved å være en partner for innovasjon og utvikling av digitale tjenester, hjelper Escio deg å løse problemer som er verdt å løse. Vi tar i bruk mulighetene i morgendagens teknologi med fokus på menneskene som skal bruke det.

Escio samarbeider tett med NTNU, NT6 - bedriftsnettverket for å «tenke på tvers» og industrien på Innlandet

Dette kan vi hjelpe deg med

Tjenestedesign og rådgivning

Basert på etablerte rammeverk hjelper vi deg å designe tjenester og produkter som oppfyller brukernes behov og dine forretningsmål. Sammen legger vi en plan for hvordan dere skal lykkes digitalt.

Vi hjelper med

 • Designe løsninger som brukerne vil ha
 • Kartlegge behov og anbefale løsninger som passer dere
 • Evaluering av leverandører og systemer
 • Realisere innovative produkter og tjenester. Vi hjelper dere gjennom hele prosessen med analyser, søke midler og planlegging.
 • Avdekke områder i deres prosesser som kan og bør digitaliseres
 • Avdekke målgruppens behov og ønsker

Se hvordan vi har hjulpet Gausdal Landhandleri med å ta de rette valgene når de skulle digitalisere byggevarehandelen

Utvikling av applikasjoner og tjenester

Etter å ha utviklet og levert over 500 forskjellige løsninger har vi solid erfaring og vet hvordan applikasjoner skal bygges og designes. Vi lager skreddersydde løsninger eller bygger på toppen av eksisterende plattformer.

Vi hjelper dere med

 • Finne rett verktøy til jobben. Uansett om det er en standardløsning, eller om vi må lage den perfekte løsningen for dine behov.
 • Nettsider, intranett og nettbutikker
 • Kundeportaler og medlemssider
 • Integrasjon mot eksisterende systemer som ERP og CRM.

Se hvordan vi utviklet Renault og Mitsubishi sine forhandlersider for Motor Gruppen

Utleie av utviklerteam

Har dere egne prosjekter dere trenger utviklere til for en periode? Vi har utviklerteam til utleie med spisset kompetanse som er vant til å jobbe sammen.

Vi har utviklere med solid kompetanse om

 • Frontend-utvikling
 • Backend-utvikling
 • Fullstack-utvikling
 • Systemarkitektur
 • Javascript, PHP, React, Node.js m.m

Se hvordan Aller Media raskt skaffet seg kompetansen de trengte til sitt prosjekt

Prosjektledelse

Usikker på hvordan prosjektet skal styres for å komme i mål?

Ved å leie inn erfaren prosjektleder fra oss tar vi ansvaret for all kommunikasjon mellom partene i prosjektet, og sørger for fremdrift og økonomisk kontroll. Vår erfaring, arbeidsmetodikk og verktøy sørger for at prosjektet kommer i mål.

Din digitale rådgiver

Gjør dere alltid de rette valgene ved innkjøp av digitale tjenester?

Med oss på laget gjør du alltid digitale innkjøp basert på konkrete anbefalinger – forankret i din organisasjons strategi og målsettinger. Og du slipper dialog med en leverandør som "snakker over hodet" på deg.

Automatisering og automasjon

Fellesnevneren for arbeid som kan automatiseres er oppgaver som blir repetert. Vi kan hjelpe deg med å automatisere disse oppgavene så de går automatisk eller med svært liten brukerinteraksjon for å eliminere de repetitive men nødvendige oppgavene i hverdagen slik at tiden kan brukes til mer nyttige formål.

Gamification

Ved å bruke metoder og elementer fra spillverdenen kan man øke motivasjonen til å utføre oppgaver, eller skape mer interesse og engasjement rundt produkter og tjenester. Teknikken brukes også til å trigge adferdsendring.

Brukertesting

Enhver løsning som lanseres må igjennom brukertesting for å kartlegge eventuelle feil, se om nettsiden blir brukt slik man har planlagt og faktisk løser problemet den var designet for å fikse for brukeren.

Systemintegrasjon

I den moderne bedriften er det ofte flere systemer som gjør forskjellige oppgaver. Disse er ofte sentraliserte og har ingen integrasjon for å snakke med hverandre. Vi kan hjelpe deg med å koble sammen disse systemene og få de til å utveksle data i en en felles løsning. Dette kan resultere i en enklere hverdag hvor alt ligger samlet på et sted.

Interaksjonsdesign

Interaksjonsdesign er viktig for å sikre at din løsning er forståelig og tilgjengelig for alle brukere, uavhengig av deres forutsetninger. Vi hjelper deg med å ivareta dette gjennom prosjektet og inn i den ferdige løsningen.

Smidig utvikling (scrum)

I Escio tar vi som regel i bruk Scrum som prosjektstyringsverktøy. Scrum er et rammeverk for en prosess, der konseptene fra smidig tankegang er kokt ned til et sett praksiser og predefinerte roller. Scrum forsøker å gi en høy grad av synlighet og åpenhet til alle involverte, og raskt få fram hindringer slik at teamet og organisasjonen kan forberede seg.