Design og utvikling av digitale tjenester


Vi utforsker og lærer av kunde- og brukeratferd for å lage de beste tjenestene. Vi tar i bruk mulighetene i morgendagens teknologi med fokus på menneskene som skal bruke det.  

Escio samarbeider tett med NTNU, NT6 - bedriftsnettverket for å «tenke på tvers» og industrien på Innlandet.

Dette kan vi hjelpe deg med

Tjenestedesign og rådgivning

Basert på etablerte rammeverk hjelper vi deg å designe tjenester og produkter som oppfyller brukernes behov og dine forretningsmål. Sammen legger vi en plan for hvordan dere skal lykkes digitalt.

Vi hjelper med

  • Designe løsninger som brukerne vil ha
  • Kartlegge behov og anbefale løsninger som passer dere
  • Evaluering av leverandører og systemer
  • Realisere innovative produkter og tjenester. Vi hjelper dere gjennom hele prosessen med analyser, søke midler og planlegging.
  • Avdekke områder i deres prosesser som kan og bør digitaliseres
  • Avdekke målgruppens behov og ønsker

Utvikling av applikasjoner og tjenester

Etter å ha utviklet og levert over 500 forskjellige løsninger har vi solid erfaring og vet hvordan applikasjoner skal bygges og designes. Vi lager skreddersydde løsninger eller bygger på toppen av eksisterende plattformer.

Vi hjelper dere med

  • Finne rett verktøy til jobben. Uansett om det er en standardløsning, eller om vi må lage den perfekte løsningen for dine behov.
  • Nettsider, intranett og nettbutikker
  • Kundeportaler og medlemssider
  • Integrasjon mot eksisterende systemer som ERP og CRM.