Mari Bjerck

mari.bjerck@escio.no
476 59 512

Mari er sosialantropolog med en doktorgrad innenfor feltet brukersentrert innovasjon. I Escio jobber hun med å forankre design av produkter og tjenester i gode brukeropplevelser, og med å videreutvikle Escios verktøykasse.

Utdanning

2010-2017 Copenhagen Business School (CBS)
 PhD Organisation and management
 PhD  Avhandling: Apparel at work.

2005-2007 Senter for  utvikling og miljø (SUM), Universitetet i Oslo (UiO)
 Internasjonal Master i Culture, environment and sustainability
 Master oppgave:

1999-2005 Universitetet  i Oslo (UIO)
 
Grunnfag  og mellomfag sosialantropologi
 Bachelor i kultur og samfunn

Nøkkelprosjekter

Norges forskningsråd

Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA). Prosjekt «Uni-Form» Prosjektleder Helly Hansen, i samarbeid med Forsvarets logistikkorganisasjon, AFI og SIFO. Ansvarlig for brukerundersøkelsene som dannet grunnlag for utvikling av uniformer og arbeidsbekledning i flere yrker. Utgangspunkt for PhD. Avsluttet.

EU Horizon 2020

«Social innovation in marginalized rural areas (SIMRA»). Del av Innovation action. Ansvarlig for norsk del: Utvikling av sosial innovasjon I integreringsprosesser i samarbeid  med Den norske turistforening (DNT). http://www.simra-h2020.eu/index.php/simra-innovation-actions/  Pågående.

Regionalt forskningsfond

«Made to Fit». Prosjektleder Fjellrypa, i samarbeid med SIFO. Ansvarlig for brukerundersøkelser for å utvikle bekledning tilpasset handicappede. http://www.fjellrypa.no/made-to-fit/  Avsluttet.

Arbeids- og velferdsetaten

«Brukerinvolvering i integreringsprosesser (MIMRES)» Bistå tre kommuner i å utvikle sine tjenester knyttet til det kommunale integreringsarbeidet. Intervjuer, følge lokale integreringsprosesser. https://www.ostforsk.no/integreringsarbeid-i-smakommuner/  Pågående.