Med brukerbehov som rettesnor

Ved å ta utgangspunkt i oppgaver brukeren ønsker å få løst, har vi slanket en stor nettløsning ned til det aller mest essensielle og gjort det lett for Fagforbundet å administrere løsningen.

John Peder Hansen, Kommunikasjonsansvarlig

Om kunden

Fagforbundet er landets største arbeidstakerorganisasjon med omlag 365 000 medlemmer og er en del av LO. Vår hovedoppgave er å sikre medlemmene gode og trygge lønns- og arbeidsvilkår, og et anstendig arbeidsliv.

Utfordring

Mange godt voksne velger å bytte ut huset sitt til fordel for en mindre leilighet. Når du flytter fra noe stort til noe mindre må du ta stilling til hvilke gjenstander som skal med på flyttelasset og ikke.

Problemstillingen er tilsvarende for de som erkjenner at nettstedet har blitt for omfattende. Hovednettstedet til Fagforbundet hadde kommet langt i livsfasen og det var på tide med en mindre leilighet. I samarbeid med Netlife startet planleggingen og skisseringen av den nye og forenklede nettsiden. Så; når planen for slanking var klar ble Escio involvert til å håndtere flytteprosessen.


Flyttelasset

Vi starte med å analyserte kravene til løpende flyttevirksomhet og la en detaljert plan for:

 • Løpende overføring av artikler og bilder (fra prioritering)
 • Håndtering av forespørsler til innhold som blir borte
 • Integrasjon mellom dagens nettsted og Fagforbundets mangetallige delsystem, søskennettsider og Medlemsportal

Punktene ovenfor ble løst slik at det ble til minst mulig hinder for Fagforbundets fokus om nytt og bedre innhold.

Bare redesign - eller tørre å tenke litt større?

Vi har alle gått i fella før. Ny nettside - helt nytt design uten å tørre å tenke helhet. Tenkes det kun prosjekt for prosjekt ender man fort med mange nesten like webdesignspesifikasjoner. For Fagforbundet, som har flere ulike og nesten like nettsider, er det viktig at den visuelle kommunikasjonen er lik for vanlige byggeklosser på tvers av deres nettsider.

Dermed besluttet vi at designet utviklet av Netlife ble utgangspunktet for et atomisk rammeverk. Dette rammeverket måtte være helt uavhengig av CMS eller teknisk implementasjon. Rammeverket skulle kunne brukes i andre, interne webprosjekter.

Neste webprosjekt hos Fagforbundet kan starte med å inkludere ønsket versjon av malrammeverket og bruke komponenter herfra etter eget ønske. (For den teknisk interesserte foregår inkluderingen via node packet manager, npm.)

Avtaledatabase

I eksisterende løsning var det flere integrasjoner som har gjort nytten sin, men som hadde stort forbedringspotensiale. En av de største omskrivningene i kodebase omhandler hvordan Fagforbundet behandler informasjon om tariffavtaler.

Vi laget derfor en spesialisert webapplikasjon for å administrere offentlig informasjon om tariffavtaler. Denne nye databasen gir Fagforbundet muligheter til:

 • Lage avtaleserier som beholder historikk
 • En hierarkisk modell som visualiserer hovedavtaler, hovedtariffavtaler og lokale avtaler
 • Tilkobling av møteprotokoller og støtteinformasjon

Resultatet er en langt bedre oversikt både for forvalter og medlem.

Lett tilgjengelige og gjenbrukbare data

Selvstendige applikasjoner med en god beskrivelse for utveksling av data med omverden sto sentralt i planleggingen. Vi ønsket å lage delsystemer som var gode på datahåndtering innen et begrenset område, men som samtidig var rause med å dele data med andre systemer som har adgang via API'er.

To delsystemer, Yrkesdatabase og Avtaledatabase, ble derfor utviklet. Rasjonalet var at mer enn bare nye fagforbundet.no har glede av godt strukturerte data for disse områdene av informasjon. Essensen i disse delsystemene:

 • Yrkesdatabase - Behandler informasjon om yrkene Fagforbundet organiserer
 • Avtaledatabase - Tariffavtaler, protokoller, vedlegg og sammenhengen dem i mellom

Resultater

Så; hva sitter Fagforbundet igjen med etter at konfettien fra lanseringen har lagt seg?

 • Et atomisk malrammeverk i Bootstrap 4 som kan gjenbrukes til alle webprosjekter i Fagforbundet
 • En langt enklere publisering og administrasjon
 • Langt bedre og mer gjenbrukbar innholdsmodell
 • Primærfokus på brukeroppgaver
 • Oversiktlig avtaleinformasjon

Ta gjerne en titt på resultatet på fagforbundet.no.

Høre mer om prosjektet?

Møt resten av teamet

Erik Wien
Seniorutvikler, tech lead, partner