Prosjektplanlegging for verdensrommet

ESA hadde behov for å forenkle rutiner rundt sin teknologiutvikling for romfart. Hovedutfordringen som ble løst var å automatisere de delene av rapporteringsprosessen som fremdeles ble gjort manuelt.

Jeg er godt fornøyd leveransen så langt. Den gjør data tilgjengelig på en enkel og grei måte, og vedlikeholdet mer effektivt.
Kjetil Wormnes, Space Mechatronics Engineer

Om kunden

European Space Agency (ESA) - den Europeiske ekvivalenten til amerikanske NASA - sitt mandat er å sørge for at Europa bidrar til utforskningen av verdensrommet. ESA har 22 medlemsland, deriblant Norge, og har en operasjonell og finansiell evne til å drifte romfartsprogrammer og aktiviteter langt utover det de enkelte medlemslandene klarer selv.

Den europeiske romfartsorganisasjonen ESA utvikler en rekke teknologier som skal benyttes i romfart. Dette styres av en rekke såkalte «roadmaps», eller veikart om man vil, for teknologiutvikling.  

Disse utviklingsløpene av teknologi skjer parallelt, og generer store mengder data. Data som må være tilgjengelige for de som arbeider med teknologiutviklingen. Spørsmålet i dette tilfellet var hvordan de best kunne gjøres lett tilgjengelige for brukerne.

Utfording

I ESA sine ulike programmer for utforskning av verdensrommet legges det svært grundige og langsiktige planer. Planene omfatter blant annet utvikling av nye teknologier og det er en stor leverandørindustri som er involvert. For å holde oversikt over status på alle delprosjekter, hadde ESA en løsning basert på manuell rapportering og delvis automatiserte rutiner.

Hovedutfordringen var å utvikle en løsning for å automatisere flere deler av prosessen, slik at man fikk høyere kvalitet og mulighet for å avstemme status hyppigere.

Fra venstre: Prosjektleder Terje Krogstad og Seniorutvikler Kristoffer Klevenberg.

Løsning

Vi valgte en tilnærming som fulgte prinsipper fra forvaltning av åpen kildekode, men der kunden bestemmer hvem som skal ha tilgang.

Fordelen med en slik tilnærming er at vi slipper å ta utgangspunkt i generelle plattformer (som f.eks. et publiseringserktøy), men kan bygge en løsning som løser de faktiske behovene, og heller ikke mer.

Resultater

  • Økt nøyaktighet i rapportering
  • Forenkle rapportering på tvers av mange organisasjoner
  • Tilgangsstyring
  • Versjonshistorikk av lagret teknologi

Les mer om ESA-prosjektet i vår blogg.

Høre mer om prosjektet?

Møt resten av teamet

Kristoffer Klevenberg
Seniorutvikler
Erik Wien
Seniorutvikler, tech lead, partner