Oppdaterte seg på bransjenære metoder

I høst har Mari Bjerck og Heidi Rognstad jobbet med NTNU Design Gjøvik med å fasilitere et utviklingsprosjekt der ansatte jobbet bransjenært for å designe og utvikle merkevaren Institutt for Design.

Det er alltid hyggelig å komme ned til Escio sine lokaler på NT6, et dynamisk og levende miljø. Mari og Heidi har vært svært imøtekommende i forhold til våre behov og har fasilitert vår prosess på en profesjonell og god måte. Vi setter pris på både ryddighet og evne til å imøtekomme oss som kunder.
Terje Stafseng, Institutt for design

Om kunden

NTNU Institutt for Design. Del av Fakultet for arkitektur og design Avdelingen i Gjøvik har ansvar for tre bachelorprogram i grafisk design, webutvikling og interaksjonsdesign, samt en 2-årig masterutdanning i interaksjonsdesign.

Da Høgskolen i Gjøvik fusjonerte med NTNU, ble ulike fagdisipliner samlet til et eget Institutt for design. Designutdanning baserer seg på både praksisnære ferdigheter og teoribasert kunnskap. Ved instituttet ble det vurdert som nyttig å gjennomføre et prosjekt der de ansattes kompetanse ble utnyttet til å gjennomføre et utviklingsprosjekt, samtidig som et bransjenært samarbeid ga mulighet for erfaring og utvikling av egen kompetanse i en virkelighetsnær kontekst. 

Med dette som utgangspunkt kontaktet de Escio, og tjenestedesigner Heidi Rognstad og UX-reseacher Mari Bjerck ble koblet på. Sammen med ansvarlige for prosjektet ved NTNU, skisserte de et opplegg som bestod av en oppstartsamling og flere arbeidssamlinger. 

Prosjektet skulle også bidra til å utvikle en samarbeidende læringskultur ved instituttet, og fant sted når de opplevde nok en endring, nemlig innflytting i nye lokaler i Mustad Næringspark. 

For å ha noe å “levere på” ble det opprettet et business-case hvor de skulle designe og utvikle en tjeneste som gav verdi til eksisterende og fremtidige studenter. Den skulle også gi verdi til ansatte på NTNU Design på Gjøvik, samt promotere deres nye lokaler internt og eksternt. 

I dette arbeidet var meningen å dra nytte av sin egen designkompetanse, jobbe bransjenært og anvende designmetoder i praksis. I tillegg var det viktig at de skulle ha det gøy sammen!


Resultater

Prosjektet bestod av fire arbeidssamlinger hvor de ansatte fra NTNU skulle bruke ulike metoder på business-caset, og Escios ansatte fungerte som mentorer. Første møtet gikk ut på å sammen finne problemstillinger det kunne jobbes videre med. Slik sett fikk prosjektdeltakerne bedre eierskap til prosjektet og bygget team-følelse. 

Etter første møte, ble gruppen delt i to, ut fra ulike kvalifikasjoner og interesser. Den ene gruppen jobbet med digitale flater, den andre med fysiske. De neste samlingene ble Heidi og Maris oppgave å få gruppene på rett spor, bevisstgjøre de i metodebruk og dytte de videre. 

På siste samling presenterte gruppene for hverandre. Den ene gruppen hadde jobbet frem en prototype for instituttets nettside. Den andre gruppen hadde jobbet med visuell identitet, herunder utarbeidet forslag til navngivning av bygg og rom, i tillegg til innhold i de fysiske rommene på Mustad. 

Resultatet av prosjektet var at de ansatte ble mer sammensveiset, de ble bedre kjent med hverandres kompetanse og fikk en bedre kjennskap til praktisk anvendelse av metodikker brukt innen design i bransjen. Høre mer om prosjektet?

Møt resten av teamet

Heidi Rognstad
Tjenestedesigner