Personalisert løsning for 350 000 medlemmer

Fagforbundet gikk gjennom en omfattende digitaliseringsprosess, som har forbedret rutiner og informasjonsflyt når mange skal kommunisere til svært mange medlemmer.

Fagforbundet valgte Escio som leverandør etter en vurdering av pris og funksjonalitet i EasyPublish. Det var også viktig for oss at Escio framsto som ubyråkratiske og imøtekommende i forhold til våre behov. Vi ønsket en fleksibel løsning hvor videreutvikling av nettsidene våre sto sentralt. Erfaringene våre i den tida vi har samarbeidet med Escio, bekrefter at vår vurdering var riktig. Fagforbundet har i denne perioden stilt store krav til gjennomføring av ulike prosjekter, som medlemsportal for over 300 000 medlemmer. Det er imponerende i hvilken grad Escio har taklet utfordringene
Tone Zander, informasjonssjef

Om kunden

Fagforbundet er LOs største forbund, med over 350000 medlemmer. Hovedoppgaven til forbundet er å sikre medlemmene gode og trygge lønns- og arbeidsvilkår. Fagforbundet organiserer arbeidstakere i kommunale, fylkeskommunale, statlige, private og offentlige virksomheter og i sykehusene med alle støttefunksjoner.

Utfording

Fagforbundet har rundt 350 000 medlemmer. Alle er tilknyttet en lokalavdeling, fylkesavdeling og en faglig enhet sentralt i forbundet.

Fagforbundet ønsket en løsning for å kunne informere mange mennesker på en effektiv måte, slik at hvert enkelt medlem opplevde å få relevant informasjon for sin yrkesgruppe og arbeidssted.

Løsning

Etablering av løsning basert på publiseringsplattformen EasyPublish CMS.

Personalisering

Medlemsportalen er bygget på personalisering for å sikre at medlemmene får relevant informasjon ut fra hvor de er i organisasjonen. Ved innlogging hentes informasjon om brukeren fra Fane2 (avdeling, bosted, yrke med mer).

Mange tjenester i portalen

Brukeren får tilgang til ulike tjenester, basert på rolle og tilhørighet i forbundet. Eksempler på tjenester i portalen:

 • Selvvalgt informasjonsflyt fra kalendere og nyheter
 • Distribusjonsverktøy for tillitsvalgte
 • Personalisert informasjon om min fagforening og min avdeling
 • Bestilling av brosjyrer og materiell

Resultater

 • Ett system for å finne informasjon. Alle parter sparer tid ved at de slipper å lete i e-post-historikk og ulike systemer.
 • All informasjon er søkbar, på tvers av systemer.
 • Manuelle rutiner har gradvis blitt erstattet av smarte, digitale løsninger.
 • Høre mer om prosjektet?

  Møt resten av teamet

  No items found.