Finner all informasjon på ett sted!

Akershus fylkeskommune ønsket å kunne kommunisere effektivt og målrettet til mange ulike målgrupper i organisasjonen. Med 5000 personer som trenger relevant informasjon, ble det noen utfordringer.

Om kunden

Akerhus fylkeskommune er den største fylkeskommunen i Norge, og sysselsetter ca 4000 ansatte og har ansvar for ca. 30000 elever i videregående opplæring.

Utfordring

  • Stort informasjonsbehov: I en stor organisasjon, som hos Akershus fylkeskommune med sine cirka 5000 ansatte er det et stort og variert behov for å få og gi informasjon.
  • Single Sign On: Det var et krav til løsningen at du skulle slippe å logge deg inn på intranettet når du først hadde logget deg på nettverket.
  • Mange avdelinger: I brukerundersøkelser ble det avdekket behov for at de ulike avdelingene måtte ha "sitt sted" på intranettet.

Løsning

Personalisering

Med personalisering tenker vi på en løsning som presenterer den informasjonen som er relevant for deg, slik at du ikke drukner i informasjon. Noen av utfordringene prosjektet arbeidet med i kravspesifiseringsfasen var:

  • Definisjon av roller/funksjoner i organisasjonen - hvem skal vi nå? Hvordan skal innhold merkes på en hensiktsmessig måte - det må være så enkelt at du ikke må være ekspert på metadata.
  • Dersom bruken av metadata blir for omfattende og kompleks, risikerer du å ende opp med en løsning som stiller så strenge krav til innholdsforfattere at innholdet uteblir.

Løsningen for fylkeskommunen er basert på en kombinasjon av det vi kaller "implisitte metadata" (det vil si metadata vi kan dedusere om innhold bla. basert på hvem som har publisert det, hvor det er publisert og så videre) og i tillegg "eksplisitte metadata" der det er nødvendig. Sistnevnte er nødvendig blant annet for å kunne håndtere at en person publiserer innhold på vegne av andre.

Rolle-sider: Basert på en analyse og prioritering av de viktigste rollene til ansatte i organisasjonen, ble det etablert en nettside for hver rolle.

Intranettet som arbeidsflate

Basert på kunnskap om brukeren ved innlogging, som hentes fra Active Directory, får du som bruker tilgang til ulike verktøy og programmer på intranettet, basert på ditt arbeidsområde eller rolle i organisasjonen.

Virksomhetssider for avdelingene

Fra fylkeskommunens side er det viktig å ha gode verktøy og rutiner for å kunne publisere informasjon ut til de ulike avdelingene. For de ansatte på avdelingene er det i tillegg også viktig å kunne ha "sitt lille hjørne" på intranettet, forbeholdt informasjon som kun er relevant for sin aktuelle del av virksomheten.

Kombinasjonen av nyhetsstrømmer fra fylkeskommunen sentralt, virksomheten lokalt og ulike nyhetsstrømmer for roller gir en god og relevant oversikt over viktig informasjon i Akershus fylkeskommune

Resultater

Intranettet samler all informasjon og gjør det enkelt å finne igjen riktig informasjon basert på hvor man jobber og hvilke roller man har i organisasjonen.

Høre mer om prosjektet?

Håvard Narvesen

Prosjektleder / seniorutvikler / partner
hn@escio.no
+47 99035053

Møt resten av teamet

No items found.