Ble vekstvinner ved å utnytte mulighetene i det digitale

Gjennom smidig metodikk og en transparent prosess har vekstvinneren Gausdal Landhandleri full kontroll på utviklingsløpet for ulike digitale løsninger.

Utover å levere på prosjektene er Escio en verdifull samarbeidspartner som gir oss innsikt i ny teknologi og som utfordrer oss på muligheter for digitalisering i en tid hvor endringer skjer fort. For at Gausdal Landhandleri forsatt skal kunne være vekstvinneren i byggevarebransjen, er vi avhengige av å utvikle gode løsninger som gir merverdi for våre kunder.
Unn-Elisabeth Tofthagen, Markedssjef

Om kunden

Gausdal Landhandleri kan vise til kontinuerlig vekst, og er i 2016 den som vokser mest i byggevarebransjen. For alle selskaper i vekst, er omstilling og digitalisering viktige temaer. Et kjernespørsmål for mange er om bedriften har ressursene internt, til å møte nye utfordringer, eller om vi bør hente inn ekstern kompetanse for å bli utfordret. Gausdal Landhandleri har gjort begge deler, og har erfart at ekstern input har vært viktig for å være med på veksten videre.

Utfordring

Gausdal Landhandleri har bygd seg opp fra å være en enkel liten krambu til 16 store varehus i Østlandsområdet fra oppstarten i 1937 til i dag. Den årlige omsetningen passerte en milliard i 2015, noe som tydelig understreker at Gausdal Landhandleri har blitt en betydelig aktør innenfor byggevarebransjen de siste tiårene.

Landhandleriet har vært en viktig kunde for oss i Escio. Over nesten femten år har vi vært sparringspartnere, konsulenter og utviklere for løsningene og tjenestene GL tilbyr på nett.

Med vekst kommer det naturlig nye organisasjonelle utfordringer og det har heller ikke vært unntaket for Gausdal Landhandleri. Det som en gang var et tradisjonelt landhandleri har alltid fulgt med i tiden og tilbudt varer og tjenester der kundene er. Med hjelp fra bl.a. oss i Escio har tilbudet blitt digitalisert og flyttet ut på nettet.

Utfordringen de senere årene har vært å konsolidere tjenester fra ulike IT-tilbydere og få en bedre oversikt og struktur i Gausdal Landhandleri sin digitale satsing. Et eksempel er nettløsningen Gaus.no, som henter informasjon fra mange ulike systemer og fletter dette sammen før det presenteres ut til kunden. Det er vanskelig og kostnadskrevende å opprettholde kunnskapen om systemer, forretningsprosesser internt og i tillegg sørge for god samhandling mellom ulike eksterne tilbydere når disse snakker et teknisk språk som er fjernt fra det man er vant til innen byggevare.

Løsning

Vi i Escio har i mange år vært en tradisjonell softwareleverandør for GL og står blant annet for CMSet som Gaus.no drives med. I tillegg har vi levert konsulenttjenester for å få systemer som leverer innhold til Gaus.no til å samhandle på en effektiv måte. Gaus.no er et eksempel på et langtlevende prosjekt som kontinuerlig har utviklet seg.

I 2016 og 2017 har Escio og Gausdal Landhandleri tatt samarbeidet et steg videre ved å reformere samarbeidsprosessene. Justeringer i samarbeidsform og overgang til smidig prosjektmetodikk og en fast prosjektleder har ført til en mer effektiv prosjekt- og kommunikasjonsform.

Prosjektet deles opp i såkalte sprinter; faste utviklingssykluser på tre uker. Det blir gjennomført planleggingsmøte før hver sprint slik at man kan prioritere oppgaver innenfor utvikling, design og redaksjonelt arbeid jevnlig. I tillegg avsluttes hver sprint med et retrospektivmøte hvor prosjektleder og GL evaluerer gjennomføringen av siste sprint.

I tillegg har prosjektmedlemmene fra Gausdal Landhandleri blitt innlemmet i samarbeidsverktøyene vi bruker i kundeprosjekter. GL har full oversikt over oppgavefordeling og tidsbruk i Atlassian Jira. Vi har også mulighet til å dokumentere prosess og produkter/tjenester sammen i wiki-verktøyet Atlassian Confluence.

Resultater

Escio og Gausdal Landhandleri har fått et veldig tett samarbeidsmiljø de siste årene. Gjennom smidig metodikk og en transparent prosess har Gausdal Landhandleri full kontroll på utviklingsløpet for Gaus.no. Dette fører til redusert økonomisk og teknisk risiko for begge parter. I tillegg sørger prosjektmetodikken for renere kommunikasjonslinjer og mer effektiv kommunikasjon mellom alle aktørene som er involvert i denne type løsninger. Prosjektene er også rigget slik at man har fokus på brukeroppgaver, og ikke teknologi i seg selv.

Høre mer om prosjektet?

Møt resten av teamet

Karen Stampen
Prosjektleder
Joakim Pedersen
Seniorutvikler
Erik Wien
Seniorutvikler, tech lead, partner