Bistod gründer i å skalere VR-bedrift

Du har jobbet lenge med å utvikle noe ingen før har løst. Så får investorer øynene opp for løsningen din, og du trenger å skalere raskt. Da hjelper det å ha enkel tilgang til ressurser man stoler på.

Escio bidro med supplerende og nyttig kompetanse i en hektisk og utfordrende fase av Vixels oppskalering. Det var godt å kunne koble på Escio sine folk som vi kjente fra før og stolte på at kunne hjelpe oss videre.
Rune Vandli, daglig leder og gründer i Vixel

Om kunden

Vixel er spesialister på samhandling i Virtual Reality, og løser utfordringer i ulike bransjer med banebrytende teknologi. Vixel utvikler blant annet tjenesten Vrex, en plattform som kobler team og digital informasjon inn i en virtuell 3D-modell. Vixel holder til i innovasjonsmiljøet NT6 på Gjøvik.

Scenariet ovenfor var virkeligheten til vår samboer Vixel. Etter lengre tid med intens utvikling, prøving og feiling hentet de inn investorer og fikk behov for å raskt øke takten på utviklingen av tjenesten Vrex. Lenge hadde teamet til Vixel konsentrert seg om å løse komplekse tekniske utfordringer for å innovere i bygg- og anleggsbransjen. Nå var tiden inne for å hente inn komplementerende kunnskap for å utviklet teamet og skalere opp tjenesten. 

VR hva sa du?

Først litt om tjenesten som skulle utvikles - Vrex. Hvilket problem løser den?
Store summer sløses årlig bort i byggeprosjekter ved at feil må rettes opp. Feil som oppstår i løpet av prosjekteringen, oppføringen eller driften av et bygg. Dette er dårlig nytt både for miljøet og økonomien i prosjektet. En annen miljøversting er reiseaktiviteten i prosjekteringen når ulike fagansvarlige skal møtes for å få fremgang i prosjektet. Dette er problemer Vixel tar tak i med tjenesten Vrex. Her kan du som arkitekt, entreprenør eller leverandør stå inne i det fremtidige bygget som om du er der i virkeligheten! Ved å benytte Virtual Reality kan ulike fagansvarlige møtes i modellen av bygget og sammen oppdage feil og kollisjoner man ikke ville sett ved å ta møtet via skjerm. Og møtene gjøres enkelt fra arbeidsplassen din, uten engang å måtte reise deg! 


Prosjektdeltakere innen bygg og anlegg kan diskutere design og kollisjoner i VR

Utnyttet hverandres styrker

Escio støttet Vixel med prosjektledelse, design og utvikling av administrasjonssystemene bak VR-miljøet, slik at brukerne enkelt kan hente inn 3D-modeller til sitt virtuelle møterom. Målet med prosjektet var todelt; både å styrke Vixels internkompetanse på fagområder Escio hadde sin styrke innenfor; tjenestedesign, utvikling og prosjektledelse, og avlaste Vixels utviklere ved å levere noen prioriterte integrasjoner og utvidelser Vrex-brukere har tilgang til. 

Resultater

I en kritisk fase av firmaets historie, kunne Escio støtte Vixel og hjelpe de med å zoome ut fra detaljerte problemstillinger og se litt mer på tjenestene de leverer i sin helhet. Gjennom teknikker innen tjenestedesign kunne produkteier Rune Vandli og tjenestedesigneren fra Escio identifisere og adressere viktige smerteområder i brukerens reise gjennom Vrex. Og ved å øke antall utviklere i teamet, kunne Vixel ta større skritt om gangen.

Høre mer om prosjektet?

Møt resten av teamet

Bruno Santos
Utvikler
Heidi Rognstad
Tjenestedesigner
Erik Wien
Seniorutvikler, tech lead, partner