Vi hjelper selskaper å lage gode digitale tjenester

Og vi har mange hyggelige og flinke folk på laget! 🤓

Møt menneskene og lær mer om Escio

Espen Holje

Daglig leder / partner
eh@escio.no
+47 977 36 111

Håvard Narvesen

Prosjektleder / seniorutvikler / partner
hn@escio.no
+47 99035053

Tonje Vik Jevard

Prosjektleder
tonje@escio.no
+47 986 01 003

Joakim Pedersen

Seniorutvikler
jp@escio.no
+47 47472580 (tast 1)

Daniel Syvertsen

Senior interaksjonsdesigner
daniel@escio.no
+47 958 00 837

Eirik Mikkelsen

Seniorutvikler
em@escio.no
+47 47472580 (tast 1)

Karen Stampen

Prosjektleder
karen@escio.no
+47 4520 7900

Terje Krogstad

Teknisk prosjektleder, seniorutvikler
terje@escio.no
+47 959 72 382

Mari Nicoline Quax

Frontend-utvikler, support
mari@escio.no
+47474 72 580 (tast 1)

Erik Wien

Seniorutvikler, tech lead, partner
ew@escio.no
+47 47 472 580 (tast 1)

Ola Helland-Pedersen

Seniorutvikler
ohp@escio.no
+47 474 72 580 (tast 1)

Aleksander Steen

Utvikler
aleksander@escio.no
+47 474 72 580 (tast 1)

Kristoffer Klevenberg

Seniorutvikler
kristoffer@escio.no
+47 911 24 647

Ine Pettersen

Prosjektleder
ine@escio.no
+47 909 82 902

Når har du behov for Escio?

Kunden din sammenligner deg med sin beste digitale opplevelse. Vi er her for å hjelpe deg med å finne ut hvordan du kommer dit.

Du trenger noen med oversikt over teknologilandskapet for å gjøre kloke beslutninger, både i et kort og langt tidsperspektiv.

  • Kort tidsperspektiv: Hvordan kan du enklest og rimeligst få bekreftet eller forbedret en forretningsidè?
  • Langt tidsperspektiv: Hvordan kan du gjøre om den kortsiktige prototypen til et komplett systemet som kan tilpasses stadige endringer i kundebehovet?

Vi tenker helhetlig og langsiktig, men det ligger i det digitale sin natur at et digitalt prosjekt må gjennomføres annerledes enn et tradisjonelt prosjekt (stadige endringer, ny teknologi osv). Vi kombinerer erfaring/helhetstankegang med en mer lettbeint tankegang, slik at du kommer raskt nok ut i markedet, men på en veloverveid måte, slik at neste steg med å skalere opp ikke må bli å starte helt på nytt.

Du må forholde deg til mange leverandører og du blir presset fra alle kanter.

  • Vi kan være din hovedleverandør, enten det gjelder digitalisering eller å finne riktig verktøy/teknologi for å forenkle eller automatisere. Da plukker vi enten fra våre partnere, dine partnere eller ved hjelp av en prosess der vi kartlegger markedet for aktuelle løsninger. Dersom ditt unike behov ikke lar seg løse med hyllevare (ferdigbygde løsninger) kan vi utvikle skreddersydde løsninger for dine behov.
  • Vi kan også være din tekniske sparringspartner i samarbeid med andre. Vi samarbeider og videreutvikler din IT-avdeling, eller utfordrer på et mer overordnet nivå.

Innlandet, Norge og verden

Våre røtter er på Innlandet, det vil si Gjøvik og Hamar, men kundene er over hele landet.

Vi har en god porsjon sunt bondevett, koblet med ambisjoner og gjennomføringskraft til å lykkes i konkurranse eller samarbeid med aktører nasjonalt eller internasjonalt.

Vi etterstreber å komme til kjernen og identifisere problemer som er viktige nok å løse.

Vi har kontorer på Hamar og Gjøvik, men du kan like gjerne møte oss i en videokonferanse, i Oslo eller på kundebesøk over hele landet, eller på en konferanse når vi skal ut for å holde oss selv oppdaterte.