Vi tror på å tenke sidelengs!

Dersom du har full kontroll på alt som skal til for å lykkes i et marked i endring, bør du ikke lese denne korte artikkelen.

Tørr du å tenke sidelengs i din bedrift?

Vi tror på å tenke sidelengs!

Escio har nærmere 20 års erfaring innen teknologi, og har en dyp og bred teknologiforståelse. Vi har flinke folk som behersker ny og gammel teknologi, og som aktivt vurderer når vi må utvikle noe nytt. Enten fordi det som finnes ikke er godt nok, eller at løsningen ikke finnes enda.

Vi har også vært så heldige at vi har fått bryne oss på mange kompliserte problemstillinger for både små og store selskaper fra et bredt spekter av bransjer gjennom en årrekke.

Best på alt?

Det høres ut som starten på en skrytehistorie om hvor flinke vi er, men det er starten på en historie om å være ærlige med seg selv og hva man er god på.

Først når du erkjenner hva dine muligheter og begrensninger er, kan du gjøre noe med det. Når du virkelig forstår hva som er dine styrker og svakheter, kan du få en bevisst holdning til det og gjøre noe med det.

Vi kan ikke alt. Jeg tror at de fleste selskaper, slik som selskapet Escio, er opptatt med å levere verdifulle tjenester til kundene sine, og at de i sine bestrebelser på å bli sin beste versjon til slutt blir sin verste fiende.

Ingen er perfekte, ingen klarer å løse alt, og den erkjennelsen er utgangspunktet for at Escio fant felles grunnlag blant en rekke andre bedrifter og etablerte bedriftsnettverket NT6.

Har du kontroll på dine kjerneverdier?

Med mindre man er en del av et stort, fremoverlent selskap der innovasjon på tvers og bruk av kryssfunksjonelle team er dagligdags, tror jeg alle SMB-bedrifter deler samme utfordring: man er ekspert på ett eller noen få områder, og først når man erkjenner og avgrenser dette, kan man søke kompetanse for å utvikle seg. På forretningsspråket handler det om å finne sine “kjerneverdier”. Har du full kontroll på dine kjerneverdier?

De gode hjelperne

Som privatpersoner benytter vi oss ofte av gode hjelpere som Fjordlands eller Godt levert for å kunne fokusere på det vi virkelig vil bruke tiden på. I vår arbeidshverdag er NT6 en slik hjelper for Escio.

Her kan vi diskutere på tvers av fag og få gode råd fra eksperter. Her kan vi selv bidra med vår spisskompetanse og her får vi hjelp til å håndtere ulike problemstillinger.

Jeg tror NT6 og det å tenke sidelengs, jobbe på tvers av ulik kompetanse, bryte ned siloer, kutte ned på tomprat og finne til kjernen i det vi driver med, er det beste utgangspunktet for å skape bedre tjenester for kundene våre og til slutt en bedre og mer bærekraftig hverdag for alle.

Vi i Escio er med på å tenke på tvers på NT6 — vil du bli med?