Vi gjør SCRUM mindre scrum-mende

Har du hørt om SCRUM? Muligens har du det, men som så mange andre har du ikke villet spørre hva det er og hva det betyr.

Har du hørt om SCRUM?

Muligens har du det, men som så mange andre har du ikke villet spørre hva det er og hva det betyr. La oss først se SCRUM i sammenheng. SCRUM benyttes i all hovedsak i prosjekter. Et prosjekt er som kjent avgrenset i tid, og med et mål, til forskjell fra drift som er kontinuerlig.

Prosjekter har gjerne blitt utført med den såkalte fossefallsmetodikken i bunnen. Den setter en klar kravspesifikasjon, og gjennomføres i faser, hvor hver fase er basert på grunnlaget fra den forrige. Dette tar tid, og man har ikke et testbart produkt før man sier seg ferdig.

Denne metoden egner seg godt om man skal ende opp med et standardisert produkt, som for eksempel et byggverk. Stort sett alle vet hvordan et bygg skal se ut, hva det bør inneholde, og selv ikke den mest forfjamsede og glemsomme ville overse at det bør være dører og trapper der.

Programvare og andre IT-løsninger skiller seg ut fra andre produkter ved at målet kan være mer diffust, og at hva de skal løse av utfordringer blir til underveis i prosessen. Det er derfor forstemmende å se at offentlige IT-prosjekter gjerne utføres etter fossefallsmetoden og er utdaterte allerede når de er ferdige.

  • Frykter IT-katastrofe til 2,7 milliarder
  • NAV-prosjektet vil koste 50 milliarder kroner

Lenkene over viser et lite utvalg av hva som har gått riv, ruskende galt de siste årene.

SCRUM er ikke en plasterlapp som ordner alt, men en måte å redusere risiko og et forsøk på å gjøre prosjekter mer håndterlige.

SCRUM på 1–2–3

Hvorfor benytte SCRUM-metodikken?

Først og fremst fordi ikke alle prosjekter er like enkle. Der fossefallsmetoden forutsetter at alle vet hvor de skal og at målet er krystallklart, åpner SCRUM for læring og testing underveis gjennom iterasjoner. Iterasjon betyr gjentakelse.

Prosjektleder i Escio, Håvard Narvesen, forklarer SCRUMs fordeler slik:

SCRUM legger til rette for en tett involvering av kunde og bestiller, optimalisert kundeverdi med hyppige leveranser, med selvstyrte team og kontinuerlig læring. SCRUM passer best i utviklingsløp der man ikke har alle svar i forkant. SCRUM ble laget for å angripe prosjekter der det er nødvendig med læring, utforskning og hvor veien til endelig løsning er relativt kompleks.

Rent praktisk er SCRUM slik at man setter opp en liste over oppgaver som skal løses i det som kalles en backlog. Kunde og team prioriterer oppgaver fra denne listen og flytter de prioriterte oppgavene over i en liste (sprint backlog) for kommende prosjektperiode. Denne perioden kalles en sprint, og er som regel på to til fire uker. Da skal man når sprinten er over ha et ferdig produkt som kan testes.

For de som har fulgt med i timen, er det ofte et MVP man da skaper, et minimum av funksjoner som svarer til kravene som er satt til resultat av prosjektet.

SCRUM kan illustreres slik:

En backlog er da en liste av nedprioriterte oppgaver, uløste oppgaver fra forrige sprint og nye oppgaver som har blitt avdekket/kommet gjennom siste sprint. SCRUM baserer seg nemlig på gjentakelse og et team. Teamet har gjerne en SCRUM-master som holder rede på de uløste oppgavene, og delegerer dem på en sprint, samt koordinerer og har sluttresultatet i mente.

Fordeler ved bruk av Scrum

  • baserer seg på overskuelig fremtid
  • kontinuerlige små leveranser
  • sprintene kan fange opp nye og endrede behov
  • kan ta opp utvikling i programvare
  • brukeren har et testbart produkt underveis

God Scrum'ing! 

Vil du lese flere blogginnlegg fra oss?
Se alle våre innlegg, eller legg inn e-postadressen din nedenfor og få digitale tips og anbefalinger rett i innboksen din.