Ut i verdensrommet med ESA

Smidig prosjekt med ESA om teknologiveikart for utforskning av verdensrommet. Escio er stolte av at vi har levert programvare til den europeiske romfartsorganisasjonen ESA.

Ut i verdensrommet
Smidig prosjekt med ESA om teknologiveikart for utforskning av verdensrommet.

Escio er stolte av at vi har levert programvare til den europeiske romfartsorganisasjonen ESA. Versjon 1.0 ble levert før sommeren, og versjon 1.1 ble testet i august. 12. oktober var Espen, Erik og Terje hos ESA i Leiden i Nederland for å presentere resultatene av prosjektet for ledere i ESA.

ESA sitt totale budsjett for 2016 er på rundt 5250 millioner Euro, så det er snakk om en kunde av en anseelig størrelse.

Den europeiske romfartsorganisasjonen utvikler en rekke teknologier som skal benyttes i romfart. Dette styres av en rekke såkalte «roadmaps», eller veikart om man vil, for teknologiutvikling, og opererer med ulike stadier i en teknologis modenhet. Fullmoden betyr at en teknologi kan tas i bruk. Disse utviklingsløpene av teknologi skjer parallelt, og generer store mengder data. Data som må være tilgjengelige for de som arbeider med teknologiutviklingen. Spørsmålet i dette tilfellet var hvordan de best kunne gjøres lett tilgjengelige for brukerne.

Escio kunne tilby ESA sin kompetanse innen systemforståelse og kunnskap gjennom alle nivåene i programvare. Terje Krogstad og Erik Wien har vært Escios prosjektledere og utviklere. Det har gått med to halve årsverk i arbeidet. Valget om å benytte et lite team var bevisst fra Escios side.

Siden data og teknologiveikartene ble behandlet med Excel- og Powerpointdokumenter, var det et sterkt ønske om å gjøre disse tilgjengelige via et grafisk brukergrensesnitt.

Vi hadde en stor og omfattende kravspesifikasjon som skulle oppfylles, forteller Terje Krogstad.

Kravspesifikasjonen ble gjort om til “user stories”. Det vil i korte trekk si å se for seg hva en bruker kan gjøre. En slik tilnærming fremmer fleksibilitet og kreativitet.

Escio kjørte et smidig Scrum-prosjekt med ESA. Denne arbeidsmetoden forenkler det å finne løsninger som virker, men lover samtidig ikke nødvendigvis at “alt” skal være ferdig på et gitt tidspunkt.

Terje og Karen bruker Design Thinking og Smidig prosjektledelse.

Resultatet er at brukerne lett søke fram det de leter etter. De kan redigere oppslaget i databasen, og siden det er viktig å kunne spore endringer, ligger også tidligere lagrede versjoner av oppslaget tilgjengelig. Denne funksjonaliteten er den fremste merverdien som Escio har tilført gjennom prosjektet.

Systemet er bygget etter prinsipper fra åpen kildekode, industristandard og beste praksis. Det er levert med API-er som andre også skal kunne bruke, og de er allerede i bruk i et eget system hos ESA. Det er en arbeidsmåte utviklere liker, og som kunder liker.

Prosjektet viser at Escio kan levere nytteverdi for store så vel som mindre organisasjoner og selskaper. Vi takker ESA for muligheten og samarbeidet!

Teknologi som er benyttet:

  • Ansible - tar seg av oppsettet av server og setter opp nødvendige tjenester på de servere man ønsker å levere webappen fra, samt oppgraderinger.
  • Symfony - serversidefunksjonalitet og forretningslogikk.
  • Propel ORM - kommunikasjon mellom Symfony og datalag.
  • PHP
  • AngularJS - rammeverk for bygging av klient.

Vil du lese flere blogginnlegg fra oss?
Se alle våre innlegg, eller legg inn e-postadressen din nedenfor og få digitale tips og anbefalinger rett i innboksen din.