Tjenesteorientering: Bruk tilgjengelige data for å gi kunden verdi

Å åpne tilgangen til data som en organisasjon forvalter, er nødvendig for å imøtekomme etterspørselen etter nye digitale tjenester.

Tilgjengeliggjort data for å gi kunden verdi.

Å åpne tilgangen til data som en organisasjon forvalter, er nødvendig for å imøtekomme etterspørselen etter nye digitale tjenester. En tjenesteorientering vil si at utviklingen av nye digitale tjenester får økt oppmerksomhet - slik kan eksisterende kunder forbli kunder, og nye kunder komme til. I denne artikkelen forklarer vi hvorfor ved å bruke et eksempel fra byggevarebransjen, hvor det å gjøre data tilgjengelige for kunden har økt deres opplevde verdi.

Utfordringen: Data bak låste dører

Store organisasjoner som forvalter store verdier forvalter også store mengder data. Innenfor byggevarehandel kan det være snakk om å forvalte informasjon om kunde, ordrer, fakturaer, ansatte, varer, logistikk osv. Etterhvert som man vokser kommer man til et punkt hvor man må gå til anskaffelse av robuste støttesystemer som gjør det mulig å holde kontroll på de datamengdene man råder over. Det er i disse sammenhengene man begynner å slenge rundt seg med forkortelser som ERP, PIM, CRM, CMS, BMS osv.

Det har vært vanlig at dataene man forvaltet innenfor systemene ble låst inn, ofte av sikkerhetsmessige grunner. Enten var det begrensninger i systemet selv som gjorde at utveksling av data var vanskelig, eller det var sikkerhetstiltakene rundt nettverket systemet var satt opp i som skalket alle luker inn til systemene. Det er selvsagt viktig å sikre forretningshemmelighetene sine og beskytte kundens konfidensialitet.

I dag er det mer regelen enn unntaket at forretningssystemer har muligheter for å åpne opp tilgang til dataene de forvalter, men likevel er realiteten at omstendigheter rundt systemet gjør at data i praksis er lukket inne.

Det kan være brannmurer som ikke tillater at man kommuniserer inn mot systemet, eller at systemet rett og slett står og rusler på en server som ikke tåler at man slipper til andre enn kjernebrukerne innad i firmaet. Hva gjør vi da?

Løsning: Åpne døra og slippe til tjenestekomponenter

Så lenge kommunikasjonskanalene inn mot systemer som forvalter data er stengt på ett eller annet nivå, må man vurdere alternative løsninger. Det er da tjenesteorientering kommer inn i bildet.

Hva er tjenesteorientering? Hele poenget med tjenesteorientering er å tilgjengeliggjøre data via kommunikasjonskanaler som er åpne for andre systemer og applikasjoner som har fått lov/autorisasjon til å snakke gjennom kanalen.

Ofte er det ønskelig å bryte ned systemer i mindre spesialiserte enheter når man bygger opp en tjenesteorientert arkitektur fra bunnen av.

Dette betyr at hver systemkomponent er selvstendig og har et spesifikt sett med oppgaver den skal utføre. Dette gjør at denne systemkomponenten kan spesialiseres og bli virkelig god på det den skal levere.

Stjerneeksempelet på dette er å tjenesteorientere søk i store datamengder. I stedet for å lukke søk inne i et ERP-system så kan ERP-systemet levere data det er ønskelig å søke i til en søkekomponent som er optimalisert for oppslag i store mengder data, og levere søketreff kjapt. Søk er gjerne ressurskrevende, så hvis denne søkekomponenten er selvstendig og fullstendig løsrevet fra ERP-systemet vil ikke ERP-systemets ytelse bli påvirket av søk i datagrunnlaget.

Eksempelet: Digitalt Landhandleri sin Proffløsning

I et prosjekt med Gausdal Landhandleri har Escio vært involvert i prosessen med å tilgjengeliggjøre innelukkede data for proffkunder.

Gausdal Landhandleri: Proffkunde

Proffkundene ønsket å ha tilgang til ordrehistorikk, fakturahistorikk, kontaktpersoner etc. og målet med prosjektet var å tilgjengeliggjøre data og funksjonalitet stegvis. I første omgang var målet å tilgjengeliggjøre ordrehistorikk og fakturahistorikk, samt gi kunden mulighet til å administrere sin firmainformasjon. Det interessante i denne sammenhengen er å se på måten data ble åpnet opp gjennom tjenesteorientering av et innelukket system.

Flyttbare data har en høy verdi i seg selv. De gir gjerne synergieffekter i andre kontekster enn der de i utgangspunktet blir administrert.

Ta en helt alminnelig liste med ordrer på en kunde.

Inne i et ERP-system har ordrelisten verdi for ansatte som trenger informasjonen for å plukke varene i ordren, for å kunne fakturere for varene i ordren og for å kunne følge opp kunde i forhold til ordrelinjer i ordren. Innelukket i ERP-systemet gir de dessverre ikke mye verdi for kunden.

De får kanskje ordrebekreftelsen sin og flytter den inn i sine egne systemer, men det innebærer noen unødvendige manuelle steg man gjerne kunne vært foruten.

Gausdal Landhandleri og vi ønsket å videreforedle og tilgjengeliggjøre datagrunnlaget for proffkunden for å skape verdi på kundesiden også.

Første steg var å tilgjengeliggjøre dataene. ERP-leverandøren EG samarbeidet med Escio for å tilgjengeliggjøre relevante data gjennom tjenester separert fra ERP-systemet. Disse dataene ble deretter tilgjengeligjort for proffkunden via en nettløsning.

Andre steg var å gjøre data søkbare for kunden. Igjen ble data levert gjennom en tjeneste som nettløsningen benyttet seg av.

Et fremtidig tredje steg er å sammenstille rapporter og grafer som gir kunde mer analytisk oversikt over ordrehistorikken deres.

Muligheter for videre utnyttelse: Hva med å tilgjengeliggjøre tjenestene for et BI-system (Business Intelligence) som kan kna litt på dataene for å la ledelsen gjøre fornuftige forretningskritiske avgjørelser? Kan AI-baserte prediksjonssystemer se litt på ordrehistorikker for å forutse hvilke varer det kommer til å gå mye av i kommende periode? Hvorfor ikke flytte fakturahistorikken videre til et rapportverktøy som kan presentere dataene på en lettfattelig måte? Kan man dele ordrehistorikken med systemet for nyhetsbrev slik at man kan skreddersy nyhetsbrev til hver enkelt kunde basert på kjøpshistorikken?

For å bruke en velkjent floskel; det er bare fantasien som setter begrensninger. Og fantasi har vi IT-konsulenter masse av. I hvert fall når det gjelder tekniske løsninger. Men husk; verdien av fantasien satt i live skal alltid trumfe kostnaden det er å virkeliggjøre det.

Relevante ressurser Gausproff.no