Len deg på metoder for å redusere risiko

Hvordan skape resultater ved en bevisst bruk av arbeidsmetoder? Her deler vi hvordan prosessen så ut da vi samarbeidet med NTNU Technology Transfer om å lage en app for ansiktsgjenkjenning.

Prosjektleder Terje Krogstad demonstrerer ansiktsgjennkjenningsappen.

Høydepunktene:

  • Reduser risiko for feil vha rutiner for evaluering
  • Be om et kravspesifikasjonsmøte!
  • Spill planning-poker!
  • Inngå en smidigavtale!
  • Hvordan vi jobber smidig
  • Resultatet

Arbeidsmetoder gir treffsikkerhet og effektivitet

Det handler om å bruke metoder som sikrer en effektiv prosess, der vi prøver oss fram på noe, mens vi eliminerer å måtte prøve oss fram på andre, mer grunnleggende ting, som kravspesifikasjon og estimater.

Ved å benytte oss av blant annet kravspesifikasjonsmøte, planning poker og smidig prosjektering sikrer vi at vi treffer «blinken» bedre både mtp tolkning og estimering av oppdraget, og det reduserer risikoen for senere å oppdage at man har bommet. Med strenge rutiner for evaluering underveis, har vi da et sett av arbeidsmetoder som reduserer risikoen for feil og som sikrer at eventuelle «feil» blir oppdaget tidlig. Dermed kaster vi bort minimalt med tid på å måtte gjøre ting om igjen.

Spørsmål man bør stille seg, og som metodene beskrevet under forhåpentligvis kan gi et svar på er blant annet:

  • Har vi forstått oppdraget rett, hvor tydelig er kravspesifikasjonene?
  • Hvordan sikrer vi gode estimater i tilbudsprosessen?
  • Hvordan skal vi sørge for mekanismer som sikrer at vi er på rett vei, og til enhver tid har utført de enkelte delene av prosjektet slik vi og oppdragsgiver ønsker?
  • Og hvordan tar vi høyde for at oppdragsgiver kanskje ønsker seg noe annet etter hvert, enn hva de gjorde i starten?

Først litt om selve prosjektet.

Biometriteknologi uavhengig av plattform

Avleggeren fra NTNU Technology Transfer som skulle jobbe med prosjektet heter  Mobai. Deres mål har vært å ta i bruk forskningsresultater fra NTNU på algoritmer for biometri/ansiktsgjenkjenning, og skape et kommersielt produkt av dette.

Blant andre Apple og Samsung har i dag ansiktsgjenkjenning på sine mobiler, og de hevder at disse er umulige eller svært vanskelige å lure. Mobais nye algoritmer skal heve sikkerhetsnivået enda høyere, men den viktigste forskjellen er likevel at dette er en løsning som er tenkt plassert i en app, ikke på en enkelt plattform. Dermed kan f.eks. banker bruke denne løsningen til innlogging på sin nettbank helt uavhengig av hva slags mobil kunden har.

Oppdraget Mobai utlyste tilbudskonkurranse på, var å utforme en app som en prototype, slik at de kan demonstrere funksjonaliteten til potensielle kunder med et fungerende produkt.

Kravspesifikasjonsmøte

I en tilbudsprosess utarbeider oppdragsgiver et konkurransegrunnlag, her ligger føringene på hva slags løsning eller produkt de er ute etter. Men hvor sikker kan man være på at man tolker det som står der slik oppdragsgiver ønsker?

Vi ba om et kravspesifikasjonsmøte før vi la inn et tilbud, for å være sikre på at vi tolket oppdraget riktig. I ettertid viser det seg at vi var de eneste som gjorde det! Erfaringen er: ikke gjett. Det kan koste dere oppdraget hvis dere bommer.

Planning poker

Planning-poker hvor alle estimerer hver for seg først

På estimeringsmøtet var vi prosjektleder, interaksjonsdesigner og to utviklere. Her ble det spilt «planning poker». Kort fortalt innleder man hver diskusjon om et estimat ved å skrive sitt forslag til estimat på et kort, eller på en app på mobilen. Alle viser sitt kort samtidig, og dermed foreslår alle sitt estimat helt upåvirket av de andres meninger.

Når alle viser sitt første estimat, kan de variere ganske mye. Dette fordi vi har ulike oppfatninger om hvordan denne delen skal løses. Men hvor «fasiten» ligger vet vi ikke før vi har diskutert alle de ulike synene. Etter å ha blitt enige om et estimat for denne delen, spiller vi en ny runde for neste del.

Smidigavtalen

Kontrakten som ble inngått var en standardkontrakt fra Statens standardavtaler, kalt Smidigavtalen (SSA-S). Mer om smidig prosjektering i denne artikkelen (lenke).

Utgangspunktet for smidig prosjektering er at man ikke kjenner alle forutsetninger fra start, og det gjør heller ikke oppdragsgiver. Dermed blir det en kontinuerlig prosess å utlede kundens krav, og hele tiden prioritere hva som er viktigst. I tillegg trenger man regelmessig evaluering av arbeidet.

Sprinter og backlog

Selve prosessen i smidig prosjektering deles i relativt korte iterasjoner, eller «sprinter» med to-tre ukers intensiv jobbing. I etterkant av en slik økt evalueres arbeidet i et sprintmøte sammen med kunden; det som man er fornøyd med, krysses ut, det som må jobbes videre med legges til «backlog», arbeidslista for neste sprint. Slik fortsetter man gjennom hele prosessen.

Dermed har vi til enhver tid oversikt over hva både vi og kunden er fornøyd med, og hva vi må jobbe videre med. På siste sprintmøte, akseptansemøtet, bør da backlogen være tom, og oppdraget er utført.

I prosessen med å finne ut av hvordan de ulike arbeidsoppgavene i backlogen skal utføres, brukes vi også her pokervarinten, her «sprint planning poker». Utgangspunktet er det samme som under jobben med å estimere et tilbud; alle viser sitt forslag uten å være påvirket av de andre rundt bordet.

Resultat og erfaringer

Hva har vi levert? Jo, NTNU har fått en prototype som fungerer, og Escio har levert et produkt i henhold til funksjonelle og ikke-funksjonelle krav, i henhold til sprintplan, og i henhold til budsjett.

Blant mange erfaringer vi har gjort oss, er viktigheten av et godt nettverk. Det viste seg blant annet da et team skulle settes sammen. Vi trengte dyktige folk til dette teamet, og da husets fremste spesialist på programmeringsspråket C++ var utlånt til en annen kunde, måtte vi søke i nettverkene våre. Kravene var høye, vedkommende måtte både mestre C++ og avanserte algoritmer på et høyt nivå, og han fant vi ganske raskt, takket være samboere på NT6.