Innovasjon med røykdykkermonitor

I samarbeid med Kapabl og Gjøvik Brannvesen, og med god støtte fra Gjøvikregionen Utvikling og Innovasjon Norge, har Escio jobbet hardt med å bidra i utviklingen av et nytt produkt.

Øverst fra venstre: Terje Krogstad og Espen Holje i Escio, Atle Jensen fra Kapabl. Nederst til venstre: Morten Braathen fra MSA, Sjur Berge fra Zot

I samarbeid med Kapabl og Gjøvik Brannvesen, og med god støtte fra Gjøvikregionen Utvikling og Innovasjon Norge, har Escio jobbet hardt med å bidra i utviklingen av et nytt produkt. Produktet har ikke fått sitt endelige navn, men det er snakk om en «røykdykkermonitor».

Brannmenn skal få mer innsikt

Kort sagt er ideen at data samles inn gjennom røykdykkermonitoren, som overvåker de farlige gassene og gjennom å digitalisere prosessen, presenteres data på en forståelig måte. Bakgrunnen for behovet for et slik produkt, er den risikoen som brannmannskap utsettes for gjennom eksponering av farlige gasser.

Der industrien har sin katapult i industriparken på Raufoss for produksjon, fant Kapabl sin katapult for det digitale hos Escio på NT6. Escio skal selvsagt ikke produsere røykdykkerutstyr, men vår erfaring med datahåndtering, -innsamling og -presentasjon gjør at vi kan levere innholdet i form av programvaren. Gjennom tett samarbeid og dialog med Gjøvik Brannvesen, får vi verdifull innsikt med tanke på behovsanalyse og hva som trengs.

Pilottesting over sommeren

Prosjektet røykdykkermonitor munner ut i en etablering av et nytt selskap, som er rettet mot både det norske og det internasjonale markedet. Selskapet har ikke fått et navn ennå, men pilottesting av utstyret vil komme i gang allerede over sommeren i år.

Nye utfordringer med eksisterende kunnskap

Det mest spennende med prosjektet for vår del er at det har gitt oss muligheten til å bruke vår kompetanse innen programvare i testingen og utviklingen av et helt nytt produkt.

Innovasjon er å skape noe nytt. Det har vi vært med på, med eksisterende kompetanse benyttet på et for oss nytt område.

Følg veien videre!