Er det ikke litt trangt her? Skal vi gå ut sammen?

Tonje deler sine erfaringer med hvordan det er smart å jobbe for å spare tid og penger i prosjekter, og treffe på hva kundene dine egentlig ønsker seg:

Tonje deler sine erfaringer

Tonje deler sine erfaringer med hvordan det er smart å jobbe for å spare tid og penger i prosjekter, og treffe på hva kundene dine egentlig ønsker seg:

I prosjektets natur ligger det at man skal gjøre noe man ikke har gjort før. Et prosjekt oppstår fordi noen i organisasjonen ser et behov for endring, men om man oppnår det man ønsker med et prosjekt vet man ikke før det er ferdig. Tid og kostnad er viktige parametre som man måler et prosjekt på. Ofte er det på disse faktorene man kjenner størst press utenfra. Men, det hjelper ikke om man leverer innenfor budsjett og tid om det man lager ikke er det sluttbrukeren ønsker å ta i bruk!

Som konsulent er du prisgitt kunden, og kunden har alltid rett. Men kunden har også kunder, og i vårt tilfelle er kundens kunde ofte sluttbrukerne av det vi lager. Vi skal møte sluttbrukernes behov med våre løsninger. Samtidig skal vi gjøre kunden vår glad.

Finn sluttbrukerens behov

Dette burde jo ikke være så vanskelig. Om sluttbrukernes behov blir ivaretatt slik at vår kunde får økt omsetning blir alle parter glad. Ferdig snakket. Gå ut og finn sluttbrukernes reelle behov.

“Men, vent litt” sier kunden. “Det koster jo penger. Og vi vet jo egentlig hva de vil ha, gjør vi ikke? Altså, sluttbrukerne har jo sagt fra til kundesupport om hva som ikke fungerer. Det er der vi må starte. Vi har egentlig sett for oss hvordan det burde være. Så kan dere ikke bare lage det?”

“Joda”, sier konsulenten. “Det kan vi. Her har dere noen skisser til løsning”.

“Flott!” Sier kunden glad. “Bare vent noen måneder, så skal vi få på plass et budsjett slik at dere kan implementere designet.”

Mange måneder senere, starter utviklerne jobben med å implementere designforslaget. Under planleggingen av oppgaven ser utviklerne på designskissene og klør seg i hodet. Hvordan skal vi få dette til, det vil kreve mye tid? Hvorfor har designeren tenkt slik?  Designeren blir kalt inn, og sier dette er hva kunden ville ha.

Utviklerne gjør seg ferdig med jobben, overleverer resultatet til kunden og kunden er glad. De fikk levert akkurat det de ønsket seg, på tid og innenfor budsjett.

“Men, forresten” sier kunden. “Kan dere ikke bare legge til litt der nederst? Og så kunne vi ønsket oss en annen inngang der, og mulighet til å navigere dit derfra. Er det mulig?”

“Joda, det er mulig. Selvfølgelig. Ferdig om ett par dager”

Utfordringen med dette vanlige scenariet er at man mangler en god analyse av helheten. Sannsynligvis har man klart å møte noen av sluttbrukernes behov. Men, var det der det gjorde mest vondt? Kan vi ha skapt nye problemer?

Brukeren i fokus

Design thinking handler om å ha brukeren i fokus gjennom hele utviklingsløpet. Hvis vi klarer å involvere brukeren i alle faser av et prosjekt er det mye lettere å vite om man treffer målet eller ikke. Da må vi skaffe oss rom til å gå ut sammen og møte sluttbrukeren. Finne ut hvor skoen trykker for brukerens del. Dette er ikke bare designerens jobb, alle i prosjektet bør ut å skaffe seg nok informasjon til at de kan kjenne brukerens barrierer og utfordringer på kroppen. Til og med du som bestiller og produkteier.

Det er heller ikke bare programmererne i et prosjekt som kan jobbe smidig. Hele teamet bør være en del av den smidige prosessen, inklusive designere og produkteier (kunde). Det er mulig å jobbe iterativt med brukeropplevelse, man kan teste oftere på reelle brukere og man kan jobbe som et lag. Det betyr at man kan ende opp med å re-designe og re-implementere samme funksjonalitet flere ganger, men man unngår å bomme helt på målet. Små kontinuerlige justeringer er billigere en et totalt re-design av løsningen. Antagelig vil et totalt re-design være alt for dyrt, slik at man heller fortsetter å bygge på det som kanskje ikke fungerer så bra.

Med utgangspunkt i Design Thinking har vi tilgang på strukturerte metoder for å skaffe oss en helhetlig innsikt om brukerens behov. Vi blir i stand til å skille mellom hva som er virkelige problemer og hva som bare er ønsker og drømmer. Det gir oss et kjempegodt utgangspunkt for å peke på hvilke prosjekter som bør settes ut i livet og hvilket som er absolutt viktigst.