Digitalisering i byggebransjen

To rapporter fra sent i 2016 som presenteres hos bygg.no (nedlastbare PDF-er på siden) går inn i en tung materie, nemlig digitaliseringen av byggeplassene og byggebransjen.

Er det behov for å digitalisere byggebransjen?

Oppdragsgiver var Bygg21, og sier om formålet “å identifisere tiltak som kan bidra til effektivisering og forbedret bruk av digitale støtteverktøy i vareprosesser i byggeprosjekter.” Vi er selvsagt interessert i delen om digitale støtteverktøy sin rolle.

Kortversjonen om graden av digitalisering er at byggebransjen kun er moderat digitalisert, men at deler av den ligger et godt stykke fremme.

Siden vi i Escio lenge har arbeidet med Gausdal Landhandleri og Elektriker’n Ringsaker, fant vi rapportene så interessante at vi ville se litt på funnene der og skissere noen mulige forbedringspunkter.

Mange manuelle prosesser

La oss understreke at det er ganske selvsagt at det er mange manuelle prosesser i byggebransjen, og at de vi sikter til her er de som angår innkjøp, kontroll og fakturering.

Rapporten skiller mellom tre underbransjer innen byggebransjen; bygg, elektro og rør.

Rapportenes hovedfunn peker på at 1 av 3 finner at egne eller leverandørenes IT-systemer ikke er tilfredsstillende.

Dette gir seg utslag i blant annet:

  • bestilling og fakturering gjøres på telefon eller på e-post
  • bestillinger gjøres ofte fra byggeplassen og under hele prosjektet
  • kontroll skjer stort sett manuelt

Det er et tegn på den generelle tilliten i samfunnet at mange, hele 35 %, ikke kontrollerer i det store og hele. De bruker gjerne leverandører de har en lang og god relasjon til, og stoler på vedkommende, med mindre det forekommer store avvik i forhold til budsjettene.

Elektrobransjen har kommet lengre i digitaliseringen.

Rør- og elektrobransjen er i større grad digitaliserte enn bygg. For bygg er det gjerne telefonen som gjelder ved bestilling, ofte fordi det er hastebestillinger eller rett før stengetid. Dermed oppleves telefonen som et tryggere valg enn andre muligheter som e-post eller ved hjelp av nettbutikk.

En annen viktig utfordring som mange møter, er at de digitale verktøyene som benyttes, som er svært mange, ikke er integrert mot hverandre.

Selve byggeplassen er lite digitalisert. Det kan skyldes rent praktiske forhold, som tilgang til datamaskin.

Imidlertid er fakturakontroll noe som gjerne foregår utenfor byggeplassen. Her oppgir rørbransjen at de i 43 % av tilfellene foretar den elektronisk (EDI), mens bygg er på 26 %.

Prosjektbeskrivelser, hva slags varer man trenger og en hel del annet foretas av forbausende mange kun med rene tekstbeskrivelser.

Hva kan et teknologifirma bidra med for byggebransjen?

Escios erfaring ligger blant annet i å automatisere manuelle prosesser og å få ulike systemer til å kommunisere sammen og integrere dem.

En av utfordringene som avdekkes er at en del av systemene som benyttes ikke “snakker” sammen. Dette er ikke unikt for byggebransjen.

Escios spesialitet er å hente ut data fra systemer og tilgjengeliggjøre dem i en nettleser. For en byggevarekunde gjør dette selvsagt livet en hel del enklere. Lagerstatus, varenummer og lignende vil være tilgjengelig. Og ikke minst, i tilfeller med flere butikker, hvor det er tilgjengelig.

I praksis kan dette tilføre leverandører verdi gjennom at kundene selv søker, bestiller og gjennomfører betaling, noe som frigjør kapasitet hos leverandøren til å gjøre andre oppgaver.

Den siste tiden har Escio arbeidet sammen med Gausdal Landhandleri. Prosjektet dreier seg om en løsning rettet nettopp mot byggebransjen.

Er du interessert i en løsning som integrerer systemene dine? Ta gjerne kontakt med oss i Escio.

Vil du lese flere blogginnlegg fra oss?
Se alle våre innlegg, eller legg inn e-postadressen din nedenfor og få digitale tips og anbefalinger rett i innboksen din.