Digitalisering — det angår også deg

Få problemstillinger preger den offentlige samtalen innen næringsliv og forvaltning mer enn ordet digitalisering. Hva betyr det? Hvordan og hvorfor skal vi gjøre det? Og hva skal digitaliseres?

Overveldet av spørsmål? Fortvil ikke. (Foto: Pixabay)

Det mangler ikke på spørsmål. Og spør du gjennomsnittskonsulenten, mangler det heller ikke på svar; mange av dem overveldende og forvirrende.

Vi gjør et forsøk på å forklare digitaliseringens utfordringer, renset for hype og buzzwords.

La oss illustrere digitalisering med et eksempel:

Mange velger å fyre med ved i Norge. Skal du hugge ved, har du to hovedveier å gå:

Den tradisjonelle med hoggestabbe og øks, og den automatiserte med vedkløyver. Hoggestabbe og øks går sakte, krever en hel del krefter og innebærer en viss risiko for fingertuppenes fremtid. En vedkløyver er langt mer effektiv når det gjelder tidsbruk, men koster en del i anskaffelse.

Et annet poeng er at vedkløyvere finnes i ulike størrelser. En for stor en koster mye og gir dermed veldig dyr ved. Å digitalisere blir å kjøpe en vedkløyver. Men hvor stor trenger du? Hyllevareløsninger er som regel rigide og inneholder mer funksjonalitet enn du trenger. Men hva om du kunne få en vedkløyver som var tilpasset ditt behov?

Tenk på vedkløyveren som den digitale løsningen som forenkler og effektiviserer arbeidsflyten og måten dere arbeider på.

Kan du overlate kjedelige oppgaver til en datamaskin? Selvsagt.

Kan du overlate kjedelige oppgaver til en datamaskin? Selvsagt.

Det er her Escio kan bistå!

Digitalisering er transformasjonen fra at IT er et støtteverktøy i virksomheten til at det er en del av dens DNA. Det betyr at forretningsmodell, organisasjon og prosesser er designet mht. å utnytte dagens og morgendagens teknologi.

For de aller fleste vi snakker med, er det nettopp dette som er utfordringen. ”Erstatte eller effektivisere manuelle eller fysiske oppgaver”. Likevel er digitalisering mer, som kan leses ut fra Sannes’ definisjon. Det betyr ikke at man ikke skal begynne i det små, selv om hele organisasjonen må bygges for å nå modenhet i digitaliseringen.

Organisasjoner er på ulikt nivå og med ofte ulike mål, men noen utfordringer i startfasen kjenner vi igjen hos de fleste.

Noen opererer med ulike datakilder, som et par permer, noen Excelark og et CRM-system den forrige IT-sjefen mente var passende.

Andre er der at de har mengder av ulike datakilder, men at disse bør samles, og at dokumenter skal være søkbare og tilgjengelige for kundens brukere.

“Alle” vet at de må digitalisere. Noen vet hva de skal digitalisere. Noen vet til og med hvorfor. Vet du?

Endringene skjer, hva skal du gjør med det?

Ut fra dette kan vi trekke slutningen at teknologisk endring skjer, og at å overse den, eller velge feil teknologi kan koste deg dyrt.

Trenger du egentlig å endre tjenesten du skal levere sin karakter? Eller er det å levere den tjenesten smartere, raskere og mer effektivt?

Erfaringsmessig vil behov avdekkes underveis i prosessen med å digitalisere, slik at en enorm kravspesifikasjon kan virke mot sin hensikt. I Escio arbeider vi ofte med å lage et MVP (Minimum Viable Product), som kan bygges på etterhvert. Vi vet hva som er best tilgjengelig teknologi i dag, men ikke om den er like god om to år. Å rigge seg for å kunne gjøre endringer underveis bidrar til et bedre sluttresultat, men forutsetter gjerne en prosjektmetodikk som er smidig.

Det høres kanskje ut som det er fattig på vyer og visjoner. Likevel er det en god fremgangsmåte som gir den funksjonaliteten som trengs.

Digitalisering handler om å automatisere prosesser slik at driften blir mer effektiv. Det handler om å gjøre tjenester mer tilgjengelige, og skape fornøyde kunder og brukere.

Det er gevinstene av digitalisering. Selv om det synes uhåndterlig, er det mulig, og da gjerne med små steg.

Rent avslutningsvis byr vi på noen råd fra oss:

  • Plukk de lavthengende fruktene. Begynn i det små der gevinsten er størst.
  • Å tenke smått i begynnelsen er ingen skam. MVP kan være en lur tilnærming.
  • Ikke “bygg” så stort at tiden fra plan til leveranse blir så lang at store endringer skjer i tilgjengelig teknologi.
  • Tenk plattformuavhengig. For seks år siden var nettbrett hett. I dag er det mobilen. Stadig flere brukere er oppvokst med den som sin “datamaskin”.
  • Ikke alle trender og siste nytt er verdt å følge.
  • Lytt til erfarne fagfolk.

Vil du lese flere blogginnlegg fra oss?
Se alle våre innlegg, eller legg inn e-postadressen din nedenfor og få digitale tips og anbefalinger rett i innboksen din.