Dette må du gjøre for å lykkes med digitalisering

Det er skrevet mye om hvordan og hvorfor digitale prosjekter feiler, og det er forsket for lite på hva som skal til for å lykkes. Simula sin forskning rundt dette stemmer godt med egne erfaringer.

Teknologi og verktøy kan være vanskelig, men med mer fokus på verdi du vil ha i prosjektet, er det ikke teknologien i seg selv som er målet. Det er bare et (lite) skritt på veien mot at dine kunder skal bli mer fornøyde og lønnsomme.

Vi har samlet erfaringer i utviklingsprosjekter gjennom 17 år, og de stemmer godt med forskning fra Simula Research Laboratory, som har kartlagt prosjekter i Norge i en undersøkelse med fokus på gevinstrealisering i software-prosjekter.

Tradisjonelt kan man si at et vellykket prosjekt legger vekt på:

  • Økonomi: Leveranse innenfor budsjettet
  • Tid: Levert innen tidsfristen (spoiler: ingen kommer til å huske lanseringsdatoen for prosjektet ditt)
  • Omfang: Spesifiserte funksjoner er utviklet

Dette er vel og bra (og trygt), men i en tid med omstilling og forandring, vil ikke disse faktorene alene være nok for å sikre at kundene dine blir fornøyde.

Simula har ikke funnet en sammenheng mellom høy score på disse kriteriene, sett opp mot hvilke gevinster prosjektene faktisk har gitt. Det betyr altså mindre at man leverer innenfor budsjett, innenfor tidsfristen og innenfor det avtalte omfanget, sett opp mot hvilken gevinst kunden får av prosjektet.

Dette er kjent, men også ofte vanskelig i et leverandør-kunde-perspektiv; Kunden vil sikre seg et resultat, leverandøren vil levere innenfor rammene, men som regel kommer det ny innsikt i prosjektet (som gjør at man bør revurdere økonomi/tid/omfang), fordi det vil gi flere/andre kundefordeler.

Dersom kunden vil at prosjektet skal gjennomføres som et fastpris-prosjekt, vil det kunne legge lokk på innspill og forbedringer underveis, fordi fokuset er på økonomi/tid/omfang i prosjektet.

Katedral: Nidarosdomen

Stikkord: Læring, smidig og fokus på gevinster for kunden.

  1. Sørg for at prosjektet er rigget slik at det er smidig og lærende: Gjør en løpende prioritering av hva som er viktig, sørg for hyppige leveranser (gjerne ukentlig eller hyppigere). Ikke vær for rigid. Åpne for feedback fra alle sider av bordet, og justèr deretter.
  2. Ha fokus på gevinster: Start prosjektet med å kartlegge hvilke gevinster man vil ha ut av prosjektet, og sørg for at prosjektet har løpende fokus på dette. Dersom gevinsten er uklar eller ullen, vent heller med å starte opp et prosjekt.
Oslo Børs.

Dessuten: Med mindre alle elementer i prosjektet er kjent, og det ikke finnes risiko eller ønske/mulighet om å få ny lærdom, bør man styre unna fastprisprosjektene (som tenderer mot de laveste prisene) der utviklerens primære mål er å holde seg innenfor budsjettet og “gjøre som han blir fortalt”.

I et smidig prosjekt legges det opp til løpende diskusjon og endring av prioritet på oppgaver, etterhvert som prosjektet skrider frem.

De viktigste lærdommene fra Simula-rapporten:

  1. Zoom out: Fokus på tid/budsjett/funksjoner har ingen klar sammenheng med om kunden får de faktiske fordelene prosjektet vil gi
  2. Tenk gevinst hele tiden: Prosjekter som har fokus på gevinstrealisering fra starten av, og løpende i prosjektet, leverer høyere verdi for kundene
  3. Dropp fastpris-prosjekter. Fastpris-prosjekter med fokus på laveste pris gir mindre verdi
  4. Tenk smidig. Smidige prosjekter lykkes bedre enn rigide prosjekter, men må være rigget for læring og hyppige leveranser

Escio hjelper deg med å rigge og gjennomføre digitale prosjekter som skaper verdi. Med din bransjekunnskap og vår teknologi- og forretningsforståelse, rigger vi prosjekter og endrer prosesser, slik at din organisasjon får merverdi.

Vil du lese flere blogginnlegg fra oss?
Se alle våre innlegg, eller legg inn e-postadressen din nedenfor og få digitale tips og anbefalinger rett i innboksen din.