Data - det nye gullet?

Etter 34 foredrag innen digital kommunikasjon og markedsføring under ”8 minutes-konferansen” i Oslo forrige uke, sitter jeg igjen med noen hovedpoeng, men det viktigste er fortsatt mennesket.

Vi er pålogget 24 timer i døgnet. Det blir det mye innsikt av!

Etter 34 foredrag fra røster innen digital kommunikasjon og markedsføring under ”8 minutes-konferansen” i Oslo forrige uke, sitter jeg igjen med noen hovedpoeng:

  • Teknologi er og blir kun et verktøy!
  • Digitalisering handler om mennesker og prosesser, ikke om teknologi!
  • Ei dine data! Det er eneste måten du kan nyttiggjøre deg dem på!
  • Forbrukeren er nødt til å være i fokus for alt du gjør – teknologien gjør dette mulig, og forbrukeren forventer det!
Bruk dataen du har, det er den du har.

Overflod av data - bruk dem!

I 2020 spås det at folk vil være koblet til 26 ulike enheter, og vi er påkoblet 24 timer i døgnet. Dette gir oss en overflod av data og innsikt, som kan brukes til en helt ny interaksjon mellom mennesker, bedrifter og enheter, fortalte Siri Børsum i Google.

For det handler ikke om valg av teknologi, men opplevelsen det gir forbrukeren. Og den må konkurrere med den siste digitale opplevelsen forbrukeren hadde. Dagens digitale innbyggere stiller høye krav og tenker: ”Hjelp meg nå, forstå meg bedre, fokuser på meg”.

Et vellykket eksempel på en bedrift som evner å møte forbrukeren på dette er Walgreens bruk av såkalt omnichannel experience hvor man ved bruk av flere kanaler kommuniserer sømløst og konsistent med kunden. Les mer om eksemplet her:

https://etaileast.wbresearch.com/walgreens-omnichannel-prescription-for-success

Mennesket i sentrum

Og hvordan skal man så kunne optimalisere opplevelsen for forbrukeren? Jo, man kan starte med to konkrete ting: få folk i bedriften til å samarbeide på tvers, og samle inn og benytte seg av data.

Menneskene er det som er viktigst.

Det første først:

Flere av foredragsholderne la vekt på at digitalisering handler om mennesker, ikke om teknologi. De snakket om viktigheten av å bryte ned gammel silotankegang, og i større grad jobbe på tvers av fagdisipliner. Et klassisk eksempel er at en avdeling i en bedrift utformer en strategi, som så skal iverksettes av en helt annen avdeling. Slik stafett-pinne-arbeid må man komme bort fra ifølge Jostein Magnussen i Netlife Research. Og for å få folk til å jobbe på tvers må man få de ansatte nysgjerrige på hverandre, samtidig som det ligger en gjensidig respekt for hverandres fagdisiplin i bunn. Oppgaven alle må fokusere på er å sammen jobbe for å finne ut hva brukeren eller kunden trenger og vil ha. Og å rådgi din B2B-kunde om å ikke hive seg på alle nye trender og teknologier kun for å gjøre det, men heller finne ut hva det egentlige problemet man skal løse er.

Du eier dine egne data

For å finne ut hva kunden egentlig trenger, er det i dagens digitale samfunn svært nyttig å samle inn, eie og bruke data.

Bente Sollid Storhaug fra Wizaly Nordic brukte boken og filmen ”Moneyball” som eksempel. Den handler om en manager som tar over et baseball-lag langt nede på resultatlista. Med begrensede midler hyrer han inn en økonom som han bruker til å basere innkjøp av spillere på. Ved hjelp av analyser og data i stedet for å gå for de mest kjente spillerne optimaliserer han ut fra realitetene. Budskapet til Storehaug er at du først må vite hva du ønsker å oppnå, og så planlegge ut fra det. Bruke innsikten du har gjennom data og maskinlæring, for så å velge rett teknologi for det kunden trenger.

GDPR: en gavepakke for alle!

I disse dager når det snakkes om innhenting av data, kommer vi ikke utenom GDPR. Her kom Lene Hordvik fra Aller med en interessant vinkling på det nye regelverket – nemlig at dette er en gavepakke både til forbrukeren og oss som vare- og tjenesteleverandører. Når forbrukeren i større grad blir involvert i hvilke data som lagres om dem og hvordan dataene blir brukt, vil man sikre forbrukeren en bedre kundeopplevelse ved at de for eksempel ikke får en masse tilsendt som man aldri har bedt om.

Forbrukeren har gradvis fått større makt som følge av den økte digitaliseringstakten. Dette gjør at alle som leverer varer og tjenester må stå på tå hev for å hevde seg. Men tar man i bruk teknologien på en gjennomtenkt og smart måte, basert på data og ved å tidlig teste ut ditt produkt eller tjeneste, er sjansene større for å lykkes.

Vil du lese flere blogginnlegg fra oss?
Se alle våre innlegg, eller legg inn e-postadressen din nedenfor og få digitale tips og anbefalinger rett i innboksen din.