Bli en av oss

Vi trenger enda flere flinke folk på laget!

Vil du være med på å utgjøre en forskjell?

Escio sin ambisjon er å jobbe med viktige prosjekter som utgjør en faktisk forskjell.

Hos oss skal du være med å jobbe i kryssfunksjonelle team med “problems worth solving”, og vi tenker helhetlig.

Vi har en dyp teknologiforståelse og erfaring med smidig utvikling i vårt DNA, men søker nå “design thinkers” og flere teknologer som vil være med på vår spennende reise.

Vi har en praktisk tilnærming der vi skaper nye muligheter med utgangspunkt i vår innsikt i teknologi, mennesker og marked.

Vi vil utgjøre en forskjell ved å være kritiske, etisk ansvarlige, praktiske og komme til kjernen av problemet, fremfor å forelske oss i løsningen. Escio skal være kjent for å være den som omsetter ord til handling.

Vi brenner for å dele vår kompetanse, fordi vi tror at ved å dele får vi til samskaping med større effekt enn det vi klarer å få til alene. Dette gjør vi i samarbeid med NTNU og vi er en pådriver og aktiv bidragsyter i nettverkene NT6 på Gjøvik og PARK på Hamar.

Med deling mener vi at fagfolk får muligheter til å bli trygge i å dele av sin personlige erfaring og fagkompetanse, kombinert med påfyll og refleksjoner fra andre fagområder enn ditt eget.

Flere av våre ansatte bruker også tid på forelesninger på NTNU, slik at vi kan bidra med fersk og aktuell innsikt fra markedet for at morgendagens studenter får et bedre utgangspunkt når de skal ut i arbeidslivet.

Kompetanseområder

  • Tjenestedesign
  • UX design
  • Teknologi

Felles for stillingene er at du deler vår ambisjon om å dele og utvikle oss på tvers av fagdisipliner.

Vi etterstreber å praktisere det vi foreleser om: Jobbe på tvers av selskaper i de nettverkene vi er en del av, fornuftig bruk av Slack, nærhet til kunden, smidig, lean startup, daily standups, fleksibel arbeidstid, balanse jobb/familie er viktige elementer.

Du vil ha stor påvirkningskraft til å forme din drømmearbeidsplass.

Vi søker kunnskapstørste folk som vil jobbe med både likesinnede og "annerledestenkende" i tverrfaglige team, tett på kundene og kundens kunder - de som skal få løst "problemet" sitt.

Arbeidssteder

  • Hamar: Escio holder hus i PARK, innovasjonshuset på Hamar.
  • Gjøvik: Escio holder hus i NT6, en koblingsboks av kompetanse på tvers av NTNU, teknologi, kommunikasjon og mennesker.
  • Freelancere og partnere: Vi vil jobbe med engasjerte folk og knytte til oss nettverk også utenfor våre fysiske kontorer.  

    Vi søker langsiktige, solide partnerskap med folk og selskaper som brenner for å systematisere testing/feiling og erfaringsutveksling like mye som oss.