Virksomheten i Escio er overdratt til Selvklart AS fra 14.09.2020
Etter avvikling av Escio i september 2020, gikk tidligere ansatte og samarbeidspartnere sammen for å etablere et nytt selskap. Resultatet ble Selvklart AS. Selvklart består av dyktige digitale hoder som brenner for faget.

Les mer på Selvklart.no

Det ble åpnet konkurs i Escio AS 1. september 2020
Alle henvendelser angående konkursboet rettes til bostyrer:  
Lise Marken Aasterud
lma@mageli.no
Mobil: 975 90194