En foretrukken utviklingspartner - gjennom verdiskapende endring