Vi er alltid på jakt etter dyktige mennesker som ønsker å jobbe i et kreativt miljø og med Hamars flotteste lokaer.

Vi kobler teknologi mot strategi
- Digitale løsninger som gir merverdi

Det er helheten som er viktig

Vi hjelper din organisasjon med digitalisering og smart bruk av teknologi, slik du kan håndtere utfordringer rundt det å forstå og bruke muligheter i løsninger som finnes fra før, eller som vi utvikler for deg.

Nettløsninger>

Vår brede erfaring og solide plattform er det beste utgangspunktet for at du kan velge en nettløsning du virkelig kan vokse med.

Kundeportaler og intranett>

Samle og berike data fra ulike systemer og gi dine kunder eller ansatte ett informajonsnav å forholde seg til.

Mobile løsninger>

Gi besøkende en optimal opplevelse av nettstedet uavhengig av hva slags enhet de besøker siden med.

Enkelt søk, i mange systemer>

Samle og indeksere innhold fra ulike datakilder, slik at brukeren får rask tilgang til informasjon fra ett søk

Samarbeid og arbeidsprosess

I større prosjekter er det mange personer som skal jobbe sammen. Vi guider deg og sørger for å levere resultater som er målbare.

"Vi skal levere avtalt produkt, til avtalt tid og avtalt pris"

Strategisk tilnærming til digitalisering

Vi er din sparringspartner for å diskutere hvordan og hvilken teknologi eller gjennomføringsmetode som er relevant om du når dine mål, uansett om det er online eller offline.

Vi utfordrer og diskuterer i dine omstilllingprosesser.

Hjelper deg med de vanskelige tingene

Vi synes vanskelige problemstillinger er gøy! Våre ingeniører hjelper deg å bryte opp vanskelige prosesser og rådgir deg slik at du gradvis nærmer deg målet. 

Relevant prosjektmetodikk

Med en analytisk tilnærming har vi ikke på forhånd bestemt oss for system eller metodikk for å følge opp ditt prosjektet. Vi kartlegger dine behov og kommer med en anbefaling til håndtering av risiko, måloppnåelse og måling, slik at vi har en mest mulig realistisk og objektiv tilnærming til måloppnåelse.

Utvikling og implementering

Våre erfarne utviklere hjelper deg både med å foreslå gode de løsningene, og tar ansvar for utviklingsaktivitetene. Vi hjelper deg med å lete etter de beste løsningene, enten det er løsninger fra tredjepart eller vi utvikler løsningen for deg.. 

Opplæring, drift og overvåkning

Vi leverer eller får andre til å utvikle de tekniske løsningene slik at du får den graden av kontroll på de oppgavene vi har identisert som er viktig for deg å håndtere selv.

Vi tilbyr også opplæring, slik at du får et best mulig utgangspunkt for at driftsfasen skal være så smertefri som mulig.

Vi bistår med drift i skyen, i ditt datasenter eller hos din ISP.